Afdelingsbestyrelsen

Formand Vibeke Ahlmann
Marianne Varnaa
Linda Nielsen

 

Afdelingsbestyrelsen træffes efter aftale


Afdelingsbestyrelsens arbejde
Som beboer kan du få stor indflydelse på din afdeling ved at deltage i beboerdemokratiet.
Alle afdelinger har en afdelingsbestyrelse, der har til opgave at føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand, at foreslå ændringer til husordenen og at behandle udkast til årsregnskab og budget for afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det godkendte budget beslutte hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, boligselskabet skal udføre.

 

Læs mere om afdelingsmødet her